The Future of Living Materials

Hoe kunnen natuurlijke materialen bijdragen aan een duurzame, circulaire toekomst? Steeds meer ontwerpers willen dit weten. De mode-industrie is immers gebaat bij een efficiënt gebruik van grondstoffen, water, land en energie, beperking van het gebruik van schadelijke stoffen en hergebruik van afval. En de natuur levert allerlei voorbeelden die hieraan voldoen. Hier vinden we niet alleen grondstoffen en (levende) materialen, maar ook diverse functionele principes die de mode-industrie duurzamer kunnen maken.

In verschillende deelprojecten onderzoeken ontwerpers i.s.m. Wageningen Universiteit & Research de mogelijkheden van levende materialen:

  • Living Leather: vormen nieuwe materialen als Mylium, Fruitleer en Piñatex een goed alternatief voor leer?
  • Living Skin: het vormgeven van kleding, ‘je tweede huid’, kan de ultieme vorm van personalisering zijn.
  • Living Colours: kunnen we een alternatief kleurenpalet maken met levende organismen en restinkten?
  • Living Waste: hoe maken we nieuwe grondstoffen uit afvalstromen van landbouw en industrie?

Deelnemende ontwerpers zijn:

Lilian van Daal, Aliki van der Kruijs, Laura Luchtman & Ilfa Siebenhaar, Luc Aarts, Emma van der Leest, Aniela Hoitink, Iris Houthof, Nienke Hoogvliet en Karin Vlug.

Network Applied Design Research

ArtEZ Centre of Expertise Future Makers

Projectpartners

Financiers

  • Bankgiro Loterijfonds

Contact

Ontdek meer over dit én ander designonderzoek; bezoek de Dutch Design Week en koop hier tickets!