De sociale dimensie van dingen

Empowerment van stedelingen door technologisch ontwerp

Welke impact heeft technologie op de samenleving? Dat onderzoeken lectoren en (docent-)onderzoekers van Kenniscentrum Creating 010,  samen met studenten van de Hogeschool Rotterdam, stedeling en en creatieve ondernemers. Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan een veerkrachtige, inclusieve, sociale en duurzame samenleving? Welke participatieve instrumenten of strategieën kunnen we hiervoor ontwikkelen?

Winkelstraat herontwikkelen

Het ontwerpend onderzoek bestaat onder andere uit big data-analyses en participatief onderzoek in workshops, living labs, stadslabs en hackathons. Zo wordt in het Living Lab 85 in Schiedam onderzoek gedaan naar de rol van ontwerpers bij de herontwikkeling van een winkelstraat. Dit krijgt vorm in een participatief designproces met een zeer diverse groep stakeholders, waaronder winkeliers, culturele ondernemers, creatieve makers, bewoners, vastgoedeigenaren en de gemeente Schiedam.

Empowerment

Tot op heden wordt onderzoek en ontwikkeling naar (Smart) Technologie vooral technologisch benaderd. Het onderzoek naar de sociale dimensie van dingen richt zich juist op de empowerment van mensen in hun dagelijkse technologische leefomgeving.

Network Applied Design Research

Research Center Creating 010

Projectpartners

Dit onderzoek heeft geen partners.

Financiers

Dit onderzoek heeft geen financiers.

Contact

Ontdek meer over dit én ander designonderzoek; bezoek de Dutch Design Week en koop hier tickets!