Powertools

Ontwerpen voor zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is steeds belangrijker in onze samenleving, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Technologie kan ervoor zorgen dat deze mensen alledaagse handelingen zelfstandig kunnen uitvoeren, zodat hun zelfredzaamheid verhoogd wordt. Hoe kunnen we deze technologie in samenwerking met cliënten en zorgverleners ontwerpen?

Participatief proces

Voor het project maakt Hogeschool Utrecht gebruik van de participatieve aanpak ‘research through design’ (RTD). Samen met cliënten en hulpverleners ontwikkelt het team technologische hulpmiddelen die cliënten helpen bij hun zelfstandigheid. Cases bij drie zorginstellingen leveren kennis op over de inhoud van de technologie (de ontwerpprincipes voor deze doelgroep) en het participatieve ontwerpproces (toegepaste ontwerpmethoden).

Ontwerpen én invoeren

Het project levert technologische hulpmiddelen op, die mensen met een verstandelijke beperking helpen om hun algemene dagelijkse levensverrichtingen meer zelfstandig uit te voeren. Andere opbrengsten zijn kennis over de methodes om deze technologie samen met betrokkenen te ontwerpen, en richtlijnen voor hulpverleners om in hun professionele werk de invoering van deze nieuwe technologieën te begeleiden.

Ontdek meer over dit én ander designonderzoek; bezoek de Dutch Design Week en koop hier tickets!