Nederlands Platform voor Gedragsontwerp: Vormgeven aan gezond, veilig en duurzaam gedrag

Hoe maak je effectieve ontwerpen die gezond, veilig en duurzaam gedrag stimuleren? Veel professionals worstelen met die vraag. Het onderzoeksproject Touchpoints onderzocht hoe theoretische kennis beter kan aansluiten bij het creatieve ontwerpproces. In dit project werkten de lectoraten Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) en Co-design (Hogeschool Utrecht) samen met creatieve bureaus, kennisinstellingen en gedragswetenschappers. De samenwerking resulteerde in de toolbox ‘Behavioural Lenses’, een designmethode voor het ‘Ontwerpen voor gedragsverandering’ en uiteindelijk in de oprichting van het Nederlands Platform voor Gedragsontwerp. Dit laatste op initiatief van U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design.

The Behavioural Lenses toolbox is inmiddels veelvuldig ingezet in projecten van betrokken bureaus en lectoraten. Verder heeft het project geleid tot presentaties, workshops, wetenschappelijke papers, een explanimation, een werkboek én tot een intensievere samenwerking tussen (ontwerp)professionals, onderzoek en onderwijs.

In het nieuwe Nederlands Platform voor Gedragsontwerp blijven de betrokken onderzoekers en ondernemers nauw samenwerken. Zo ontstaat een continue wisselwerking tussen de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Dit biedt organisaties de kans om interventies te ontwerpen, die eindgebruikers het vermogen geven zelf bij te dragen aan eigen gezondheid, veiligheid en een duurzame samenleving.

Network Applied Design Research

Lectoraat Crossmediale Communicatie

Projectpartners

Financiers

  • Sia Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek
  • U CREATE
  • Hogeschool Utrecht Publab

Contact

Ontdek meer over dit én ander designonderzoek; bezoek de Dutch Design Week en koop hier tickets!