Praktijkgericht ontwerponderzoek door hogescholen

Onderzoek in het hoger onderwijs wordt meer en meer gezien als essentieel innovatiekanaal. Ontwerpend onderzoek voegt een bijzonder ingrediënt toe: de kracht van creativiteit. Praktijkgericht designonderzoek door lectoraten op hogescholen draagt bij aan de innovatie die we nu en in de nabije toekomst hard nodig hebben.

 

Lectoraten op hogescholen ontwikkelen voortdurend verrijkende inzichten, methoden en technieken. Ze experimenteren met het gebruik van nieuwe technologieën en materialen en plaatsen de eindgebruiker centraal in het ontwerpproces. Zo ontwerpen ze telkens weer nieuwe, direct bruikbare en tot de verbeelding sprekende toepassingen.

Dit houdt ontwerponderzoek in het kort in:

  • nieuwe kennis ontwikkelen dóór te ontwerpen;
  • onderzoek doen naar ontwerpen én hun effecten;
  • ontwerpprocessen onderzoeken om te verbeteren.

 

Ontwerpend onderzoek op hogescholen levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de innovatiekracht van de creatieve industrie.

Network Applied Design Research

Work in Progress is een initiatief van Network Applied Design Research, een collectief  design-gerelateerde lectoraten van verschillende hogescholen. NADR fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner voor instanties, bedrijven en beleidsmakers. In dit netwerk bundelen lectoraten hun krachten en werken zij samen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van praktijkgericht designonderzoek.

 

Neem contact op

Wil je meer weten over toegepast ontwerpend onderzoek op hogescholen of over het Network Applied Design Research (NADR)?

Neem contact op met:

Ruben Timmers, Projectleider van NADR

Email: r.a.timmers@saxion.nl

Deelnemende lectoraten

Hogeschool Utrecht

Het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) draagt bij aan de ontwikkeling van effectieve en innovatieve communicatie(strategieën). PubLab onderzoekt hoe (crossmediale) communicatie strategisch kan worden ingezet voor een leefbare en duurzame samenleving.

Ga naar lectoraat website Ga naar lectoraat website

NHL Stenden Hogeschool

Het lectoraat iHuman Zorg |Welzijn| Digitaal doet (ontwerp)onderzoek naar digitale innovatie in zorg en welzijn. Ontwikkeling van vernieuwende interventies, maar ook de benodigde organisatorische en sociale veranderingen benaderen we vanuit een participatieve, ontwerpgerichte aanpak.  

Ga naar lectoraat website

Saxion

Het lectoraat Smart Functional Materials richt zich met name op onderzoek naar de ontwikkeling van hoogwaardig textiel en op onderzoek naar de voorwaarden voor innovatie in functionele en duurzame materialen.

Ga naar lectoraat website

Haagse Hogeschool

De onderzoeksgroep Innovation Networks ontwikkelt en biedt expertise & tools die organisaties handvatten geven om te innoveren in hun huidige en toekomstige genetwerkte context. We ontwerpen oplossingen die complexe uitdagingen aanpakken en zo onze samenleving meer toekomstbestendig maken.

Ga naar lectoraat website

Hogeschool van Amsterdam

Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen voert toepassingsgericht onderzoek uit naar duurzame technologieën en naar circulair ontwerpen en de daarbij passende producten, diensten en business concepten om deze technologieën en ontwerpen daadwerkelijk naar de markt te helpen.

Ga naar lectoraat website

Saxion

Het lectoraat Industrial Design van Saxion biedt bedrijven kennis en praktijkgericht onderzoek voor de ontwikkeling van producten en diensten. Hierbij worden op creatieve wijze technologische mogelijkheden geïntegreerd met behoeftes van mensen.

Ga naar lectoraat website

Avans Hogeschool en Centre of Expertise Biobased Economy

Het lectoraat Biobased Bouwen heeft als doel het verzamelen, ontwikkelen, valoriseren en uitdragen van kennis over de toepassing van biobased materialen in de bouw en civiele techniek. Ze werkt hierbij nauw samen met het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE).

Ga naar lectoraat website Ga naar de CoE BBE website

NHL Hogeschool

Het lectoraat Open Innovatie onderzoekt hoe bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties gezamenlijk complexe vraagstukken kunnen oplossen door een ontwerpgerichte aanpak, zodat de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en oplossingen bijdraagt aan de realisatie van een duurzame en inclusieve samenleving.

Ga naar lectoraat website

Rotterdam University of Applied Sciences

Het lectoraat Creating 010 doet onderzoek naar maatschappelijke transformaties die samenhangen met digitalisering en ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. In haar onderzoek stelt Creating 010 mensen in hun sociale context centraal.

Ga naar lectoraat website

ArtEz

ArtEZ Future Makers initieert en reali­seert onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van textiel, mode en (interieur)design die een bijdrage leveren aan een veer­krachtige, duurzame toekomst en een rechtvaardige, inclusieve en diverse samenleving. Future Makers koppelt creatieve denkers en doeners aan wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en werkt daartoe samen met universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en publieke instellingen.

Ga naar lectoraat website

Financiering door Regieorgaan SIA

Veel ontwerpend onderzoek van lectoraten wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Regieorgaan SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen en is onderdeel van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Met de speciale financieringsregeling KIEM Creatieve Industrie voor hogescholen stimuleert SIA de innovatie en concurrentiepositie van de sector.

Bekijk de financieringsmogelijkheden.

Naar website Regieorgaan SIA