Praktijkgericht ontwerponderzoek door hogescholen

Onderzoek in het hoger onderwijs wordt steeds meer erkend als een belangrijke kennisbron voor innovatie. Ontwerponderzoek voegt een bijzonder ingrediënt toe: de kracht van creativiteit. Praktijkgericht ontwerponderzoek door lectoraten op hogescholen draagt bij aan de innovatie die we nu en in de nabije toekomst hard nodig hebben.

 

Lectoraten op hogescholen ontwikkelen voortdurend verrijkende inzichten, methoden en technieken. Ze experimenteren met het gebruik van nieuwe technologieën en materialen en plaatsen de eindgebruiker centraal in het ontwerpproces. Zo ontwerpen ze telkens weer nieuwe, direct bruikbare en tot de verbeelding sprekende toepassingen.

Dit houdt ontwerponderzoek in het kort in:

  • nieuwe kennis ontwikkelen dóór te ontwerpen;
  • onderzoek doen naar ontwerpen én hun effecten;
  • ontwerpprocessen zelf onderzoeken om ze verder te verbeteren.

 

Praktijkgericht ontwerponderzoek op hogescholen levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de innovatiekracht van de creatieve industrie.

Network Applied Design Research

Work in Progress is een initiatief van Network Applied Design Research, een collectief  design-gerelateerde lectoraten van verschillende hogescholen. NADR fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner voor instanties, bedrijven en beleidsmakers. In dit nieuwe netwerk bundelen  lectoraten hun krachten en werken zij samen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van praktijkgericht ontwerponderzoek.

 

Neem contact op

Wil je meer weten over ontwerpend onderzoek op hogescholen of over het Network Applied Design Research?

Neem contact op met:

Ina Wijkstra, Projectcoördinator Network Applied Research Design

Deelnemende lectoraten

Saxion

Smart Functional Materials richt zich met name op onderzoek naar de ontwikkeling en vermarkting van hoogwaardig textiel en op onderzoek naar de voorwaarden voor innovaties in functionele en duurzame materialen.

Ga naar lectoraat website

ArtEz

Het modelectoraat stimuleert en draagt bij aan de ontwikkeling van de theoretische context rondom het fenomeen mode; met onderzoeksprojecten, een nieuw theoretisch curriculum voor modeonderwijs en via (inter)nationale publicaties.

Ga naar lectoraat website

Hogeschool van Amsterdam

Het fashion research & technology lectoraat doet onderzoek naar fashion cultures, smart garments, virtual fashion en duurzaamheid. Het fashion technology lab vormt projecten om het onderzoek met het bedrijfsleven en het onderwijs te verbinden.

Ga naar lectoraat website

Fontys

Het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie bestaat uit partners uit het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven in Brabant. Samen willen we de vraag uit zorgpraktijk en het aanbod van technologische mogelijkheden beter met elkaar verbinden.

Ga naar lectoraat website

Hanze Hogeschool

Het lectoraat Art & Sustainability onderzoekt de rol van de duurzame ontwerper. Een belangrijke focus is de continue ontwikkeling van creatieve processen en relevante kennis van materialen, taal, technische vaardigheden en nieuwe manieren om een bestaan op te bouwen.

Ga naar lectoraat website

Haagse Hogeschool

De onderzoeksgroep ontwikkelt en levert expertise en tools die onderzoek, ontwerp en testen integreren op basis van design-gedreven innovatie. We pakken complexe uitdagingen aan en werken in netwerken samen met overheden, non-profit organisaties en bedrijven om oplossingen te ontwerpen die onze samenleving meer toekomstbestendig maken.

Ga naar lectoraat website

Hogeschool van Amsterdam

Het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen voert toepassingsgericht onderzoek uit naar duurzame technologieën en naar circulair ontwerpen en de daarbij passende producten, diensten en business concepten om deze technologieën en ontwerpen daadwerkelijk naar de markt te helpen.

Ga naar lectoraat website

Innovatienetwerk CLICKNL | NextFashion

Het innovatienetwerk NextFashion is verantwoordelijk voor de innovatieagenda voor de modesector binnen CLICKNL. Het netwerk focust op de waarde van mode, de relatie tussen mode, technologie en duurzaamheid en de versterking van het innovatiesysteem van de modesector.

Ga naar lectoraat website

Saxion

Het lectoraat Industrial Design ontwerpt producten op basis van praktijkgericht onderzoek met als aandachtspunten: doelgroepgericht ontwerpen, vernieuwende materialen & technologieën en duurzaamheid. Saxion FabLab Enschede is het experimenteerlab.

Ga naar lectoraat website

Hogeschool Utrecht

Leren, innoveren, toepassen en daar opnieuw van leren. Het lectoraat Co-Design van de Hogeschool Utrecht ontwikkelt en evalueert methodes en tools om alle betrokkenen in het design proces mee te nemen. Er wordt een brug geslagen tussen technische mogelijkheden en complexe sociale omgevingen.

Ga naar lectoraat website

NHL Hogeschool

Het lectoraat Open Innovatie is een hogeschoolbreed lectoraat dat onderzoekt hoe innovatieve ‘niet-ontwerp’ professionals op ontwerpgerichte wijze nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen binnen de eigen werkomgeving.

Ga naar lectoraat website

Rotterdam University of Applied Sciences

Het lectoraat Creating 010 richt zich op multidisciplinair onderzoek tussen kunstenaars, ontwerpers, informatici en andere disciplines. Dit levert nieuwe kennis, innovatieve diensten en producten op.

Ga naar lectoraat website

ArtEz

Het lectoraat E-scape doet onderzoek op het gebied van product design en interieurarchitectuur. De huidige complexe, sterk geïndividualiseerde en hoogwaardig technologische samenleving stelt aan ontwerpers de essentiële vraag hoe onze woon- en werkomgeving betekenisvol kan worden vormgegeven.

Ga naar lectoraat website Ga naar de website van Future Makers

Financiering door Regieorgaan SIA

Veel ontwerpend onderzoek van lectoraten wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Regieorgaan SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen en is onderdeel van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Met de speciale financieringsregeling KIEM Creatieve Industrie voor hogescholen stimuleert SIA de innovatie en concurrentiepositie van de sector.

Bekijk de financieringsmogelijkheden.

Naar website Regieorgaan SIA